• Massages bij u op het werk

De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassages of bedrijfsmassages maken deel uit van de investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd.  Stoelmassages behoren als arbovoorziening tot de  ‘nihil’ waardering. Dit betekent dat de stoelmassages, mits er aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan, onbeperkt kunnen worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% ruimte.  Deze voorwaarden zijn:

• U hebt als werkgever een arboplan
• De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
• De massage vindt tijdens werktijd plaats
• De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst.
Wilt u meer weten over de diverse betalingsmogelijkheden of de tarieven voor de stoelmassage? Neem dan contact met ons op!